Lysaldring, den gradvise forringelse av et materiale som skjer når det utsettes for lys (særlig sollys). Lysaldring observeres hos plast, gummi, tekstiler, maling, lakker, treverk m.m. Den skyldes at lyset forårsaker fotokjemiske oksidasjonsprosesser og andre reaksjoner i materialet, og disse fører til nedsatt styrke, til sprekk- og skorpedannelse, misfarging o.l. Til beskyttelse mot lysaldring tilsettes pigmenter (som sot i polyetylenrør), stoffer som absorberer skadelig ultrafiolett lys (lysfiltre i lakker og UV-absorbere i plast og gummi) og stoffer som uskadeliggjør eksitasjonsenergien som lyset tilfører visse atomgrupper i materialet (såkalte quenchere). Akselerert prøving på lysaldring kan skje i et fadeometer eller værometer.