Gelatineringsmidler, stoffer som settes til flytende substanser for å gi dem konsistens av en mer eller mindre fast gel. Gelatin, pektin, alginat, karragenan, agar og guar er meget brukt i næringsmidler, kosmetiske og medisinske preparater m.m. Til tekniske produkter brukes ofte aluminiumstearat, andre såper, spesielle leirmineraler som montmorillonitt og bentonitt, finkornet (kolloidal) silika m.m. De tiksotropiske malinger er ofte gjort gelatinøse ved tilsetning av et polyamid av dimere fettsyrer.