Sikkativer, tørremidler for olje- og alkydmalinger, hvor de katalyserer luftoksidasjonen og dermed herdingen («tørringen») av malingsfilmen. Sikkativer er oftest organiske salter av kobolt, mangan eller bly.