Polyetereterketoner, vanligvis særdeles sterke og høytemperaturbestandige polymerer som blir brukt i plast og plastkompositter til kabelisolasjon, motor- og maskindeler, i luft- og romfartsteknologien m.m.