Polybutadien, polymer av 1,3-butadien. Avhengig av katalysatortype kan polymerisasjonen gi polybutadiener av forskjellig struktur. Et av disse er det termoplastiske 1,2-polybutadien, men viktigst er de med overveiende cis-1,4-polybutadienstruktur (–CH2CH=CHCH2–)n. Se butadiengummi.