Vinylmaling, maling med vinylharpikser (polyvinylklorid og kopolymerer, polyvinylbutyral m.fl.) som bindemiddel. De blir særlig brukt i kjemiske industrianlegg og som skipsmaling.