DBS er i kjemien symbol for dibutylsebacat og dibromsalicil.