Gummi elasticum er en betegnelse som tidligere ble brukt på kautsjuk til forskjell fra gummi plasticum, som betegnet guttaperka.