Uønsket dannelse av rynker, bobler eller blærer ved påføring av et maling- eller lakkstrøk. Koking kan forekomme både i det påførte og det underliggende strøket. Fenomenet skyldes oftest svelling i løsemiddelet eller gassdannende kjemiske reaksjoner, og blærene vil være fylt med luft, gass eller løsemidler.