Fiskeøyne er små, runde korn som opptrer i en klar eller gjennomskinnelig plast eller gummi. Dette skyldes ufullstendig blanding av enkelte plast-/gummikorn med den øvrige massen.