Primer, grunning til bruk ved maling og lakkering av metaller.