Regummiering, pålegging av ny slitebane (banepålegging) eller slitebane og sidegummi (vulst-til-vulst) på slitte bildekk. Den gamle banen slipes ned og pålegges et profilert uvulkanisert gummibånd (camelback), og det hele formpresses og vulkaniseres i en dekkpresse. Pålegging av ferdigpressede vulkaniserte baner utføres også.