Ozonaldring, aldring av materialer på grunn av kjemisk reaksjon med luftens ozon. Særlig iøynefallende og skadelig er dette hos kjemisk umettede gummityper (natur-, butadien-, styren- og nitrilgummi) når disse står i spenn, idet det da kan opptre en kraftig sprekkdannelse (ozonsprekking). Aldringen kan motvirkes ved å blande antiozonanter i gummien.