Vulkanfiber, læraktig materiale som fremstilles ved å presse sammen flere lag papir som på forhånd er omdannet til klebrig folie av hydratisert cellulose ved behandling med en varm sinkkloridløsning. Materialet har vært kjent helt siden 1855. Det kan bøyes (varmt), skjæres og stanses, og til bruk som lærimitasjon kan det preges med narv. Det brukes fremdeles en del til produksjon av kofferter, tetningsringer, slipeskiver, elektrisk isolasjon m.m., men er i stor grad erstattet av plastmaterialer.