Buna, opprinnelig varemerke på den første kommersielle butadiengummi som ble fremstilt i Tyskland i 1920–30-årene ved polymerisasjon av butadien med natrium som katalysator. Senere har buna vært brukt som betegnelse (til dels som varemerke) på gummityper fremstilt ved kopolymerisasjon av butadien med f.eks. styren (Buna S, se styren-butadiengummi) eller akrylnitril (Buna N, se nitrilgummi).