Metallsåper, betegnelse som ofte blir brukt på salter av høyere fettsyrer, harpikssyrer eller naftensyrer med metaller som litium, kalsium, magnesium, aluminium, sink, kobolt osv., men ikke med kalium og natrium, som gir vanlig såpe. Metallsåpene er nesten uløselige i vann og blir brukt i mange kjemisk-tekniske produkter.