Petroleumharpikser, relativt billige, gulbrune harpikser som blir brukt som tilsetning i gulvfliser, asfalt, maling og lakker, gummi m.m. Fremstilles ved polymerisasjon av blandinger av alkener, diener o.l., som fås som biprodukter ved cracking i petrokjemien.