Stereospesifikk polymerisasjon, polymerisasjon under slike betingelser at det dannes stereoregulære polymerer.