Oljedrøyet gummi, gummi med høyt innhold av en tung aromatisk mineralolje. Den kan være naturgummi eller syntetisk og leveres oftest som ferdig oljeblandet rågummi til gummivarefabrikkene. Oljen reduserer prisen, tillater bruk av gummi med høyere molekylmasse og letter bearbeidingen og blandingsprosessen. Oljedrøyet styren-butadiengummi brukes særlig mye, f.eks. i bildekk.