Stoff som tilsettes andre stoffer, blandinger og løsninger for å hindre uønskede kjemiske og fysikalske forandringer. Se også inhibitor.