Isolasjonslakker, lakker som brukes til isolering av elektrisk ledningstråd, både av enkelttråd (trådlakk) og etter eventuell vikling til spoler (impregneringslakk). Lakkene baseres på syntetiske harpikser som polyglykol-tereftalater og polyglyserol-tereftalater, polyesterimider, silikon-, epoksy-, vinyl- eller uretanharpikser. Silikonharpikser brukes for viklinger i bl.a. motorer av høyere varmeklasser. Uretanharpikser har den fordel at de kan brennes helt bort før en eventuell lodding. Ved særlig store krav til gjennomslagsfasthet for høye spenninger unngår man bruk av løsemiddelholdige lakker, som kan gi porøsitet i isolasjonen, og det brukes f.eks. en løsemiddelfri tokomponent epoksyharpiks.