Ataktisk polymer, polymer med sidegrupper hvor sidegruppene ligger på hver side av hovedkjeden uten noe system. En polymer hvor det er system kalles se isotaktisk polymer.