Luting brukes innen kjemi som synonym til utluting, det vil si det å trekke ut løselige stoffer fra faste stoffer ved hjelp av vann eller løsninger.