DBP er i kjemien symbol for den organiske forbindelsen dibutylftalat.