Xylenol, dimetylfenol, en blanding av seks isomere fenoler som bl.a. brukes til fremstilling av visse fenolharpikser.