HOOC(CH2)8COOH, dekandisyre, krystallinsk, organisk syre som fremstilles av ricinolsyre (fra ricinusolje) og brukes som utgangsstoff for fremstilling av polyamider, polyestere, myknere for plast m.m.