grohemmende maling

Grohemmende maling, maling som brukes under vannlinjen på båter og marine installasjoner for å hindre at de blir begrodd med grønnalger, rur, kalkormer m.m. I forbindelse med båter brukes også betegnelsen bunnstoff.

Faktaboks

Etymologi
engelsk antifouling paint

Grunning

På skipsskrog gis stålplatene først en grunning (shop primer). Platene behandles så med en korrosjonshemmende maling (anticorrosive), oftest på basis av tjære og epoksyharpiks med litt kautsjuk, vinylharpiks og klorert polypropylen og tilsatt sink- eller aluminiumspulver.

Yttersjikt

Som yttersjikt påføres deretter den grohemmende malingen som gjerne består av klorkautsjuk eller vinylharpiks blandet med ren eller modifisert kolofonium og tilsatt et grohemmende middel.

Aktive bestanddeler

Dette kan være kobber(I)-oksid, («kobberoksidul») eller organiske tinnforbindelser. Kvikksølv- og arsenforbindelser brukes nesten ikke mer pga. giftighet. De grohemmende midlene avgis gradvis sammen med kolofoniumet til vannet omkring. Det kan være lønnsomt med leilighetsvise avslipninger av overflaten for å få blottlagt ferske grohindrende sjikt (reaktivering). Helt ny behandling med grohemmende maling må som regel foretas etter 1–3 år.

Selvpolerende typer

Nyere typer grohemmende maling har kjemisk bundne tinnforbindelser av akrylsyrepolymerer som kombinert grohemmende middel og filmdanner. Dette spaltes langsomt og går gradvis i oppløsning. Disse typene beholder sin aktivitet enda lenger.

Grohemmende folie

På maritime installasjoner for petroleumsutvinning blir ofte stålkonstruksjonene belagt med en ca. 2 mm tykk grohemmende folie av klorprengummi (neopren) impregnert med tributyltinn, istedenfor grohemmende maling.

Miljø

Man anser disse malingstypene for å være miljøskadelige og man prøver derfor å begrense bruken av dem. Tinnorganiske forbindelser i grohemmende maling og bunnsstoff er fra 1989 forbudt på båter under 25 m.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg