Grenseflatepolymerisasjon er en metode for fremstilling av polymerer fra to utgangsstoffer (reaktanter), der de to reaktantene er løst i hvert sitt løsemiddel, og de to løsemidlene ikke er blandbare. Reaktantene vil da bare komme sammen på grenseflaten mellom de to løsningene, og her vil de reagere med hverandre til en polymer.