Uretanharpikser, syntetiske forbindelser (polymerer) med uretanbindinger i molekylene. De viktigste er polyuretaner. Andre typer er avledet av tørrende oljer eller alkyder (se uretanlakk).