Divinylbenzen er en kjemisk forbindelse som er en væske som lett polymeriserer. Den gir fornettede, uløselige polymerer og brukes ved fremstilling av visse ionebytterharpikser, umettede polyesterharpikser med mer.