Biodegraderbare materialer, stoff eller materialer som dekomponeres (degraderes) av levende organismer som f.eks. sopp eller bakterier. De fleste naturlig forekommende polymerer er biodegraderbare, f.eks. cellulose. De fleste syntetiske polymerer er ikke biodegraderbare, men til spesielle medisinske anvendelser blir det fremstilt polymerer som er biodegraderbare. Av miljøhensyn er det også ønskelig med størst mulig bruk av biodegraderbare polymerer.