Harpikssyrer, resinosyrer, organiske syrer som utgjør en viktig bestanddel av mange naturlige harpikser. Meget vanlig er abietinsyre, som fås fra furuoljeharpiks og furuharpiks (kolofonium). Syrene brukes bl.a. til fremstilling av teknisk viktige harpiksestere og harpikssåper (resinater).