Polyfenylenoksider, symbol PPO eller PPE, polymerer; en gruppe termoplastiske, aromatiske polyetere. De er dimensjonsstabile, slagfaste og bestandige mot varmt vann, og har gode elektriske egenskaper. Polyfenylenoksider brukes derfor i termoplast til medisinske instrumenter (steriliserbare), varmtvannsventiler, bildeler, i høyfrekvensteknikken m.m. De fremstilles fra substituerte fenoler (f.eks. 2,6-dimetylfenol) som polymeriseres ved katalytisk luftoksidasjon (oksidativ kobling).