Celluloselim, lim med cellulosederivater som bindemiddel. Betegnelsen brukes vanligvis om lim på basis av vannløselige derivater som f.eks. metyl- og hydroksyetylcellulose og natriumsaltet av karboksymetylcellulose (celluloseklistere). Celluloselim blir brukt til papir- og tapetlim, i limmaling, sparkelmasse m.m. I videste forstand omfatter celluloselim også lim på basis av ikke-vannløselige derivater, f.eks. celluloseacetat, i organiske løsemidler.