Sfærulitt, kuleformet, krystallinsk område i en polymer. Den består av krystallitter som har vokst ut radiært fra et krystallisasjonskim og kan observeres i tynne snitt eller filmer ved hjelp av polarisasjonsmikroskop. Se også sfærolitter.