Polyakrylnitril, symbol PAN, polymer som fremstilles bl.a. ved fellingspolymerisasjon av akrylnitril i vandig løsning. Den brukes særlig til fremstilling av akrylfibrer. Ved forkulling under strekk kan disse også omdannes til karbonfibrer.