Ionisk polymerisasjon, polymerisasjon der kjedemolekylene har et positivt eller negativt ladd reaktivt senter på den voksende enden av kjeden (henholdsvis kationisk eller anionisk polymerisasjon).