Termoplastisitet er den økte plastisiteten (formbarheten) som mange materialer får ved høyere temperatur.