Mykningstemperatur, temperaturen der et amorft materiale som bek, harpiks, plast osv. begynner å mykne. Slike materialer har ikke noe skarpt smeltepunkt, derfor skjer mykningen over et visst temperaturintervall.