Trykksverte er et samleord for vanlige, svarte trykkfarger.