Tusj, (over ty., fra fr.'berøre, legge sverte el. farge på'), tegneblekk som opprinnelig stammer fra det gamle Kina (ca. 2500 f.Kr.), hvor det ble laget som en vandig oppslemming av pigment, f.eks. sot, med lim eller blodserum som bindemiddel. Senere ble andre bindemidler som tragant, gummi arabicum, skjellakk m.m. tatt i bruk. Betegnelsen tusj blir nå ofte brukt nokså generelt på lettflytende farger til tegnebruk.