Karboksymetylcellulose, symbol CMC, cellulosederivat som hovedsakelig blir brukt i form av det vannløselige natriumsaltet (celluloseglykolat). Anvendes som emulgerings- og tykningsmiddel i vaskemidler, næringsmidler og farmasøytiske og kosmetiske preparater, appretur på tekstiler, flotasjonsmiddel, tilsetning til borevæsker ved oljeboring, bindemiddel i celluloselim (tapetklister) m.m. Kjemisk sett er den en eter av cellulose som fremstilles ved å la alkalicellulose reagere med monokloreddiksyre.