Etylen-vinylacetat-kopolymerer, en gruppe polymerer der noen er av plasttype (EVA) og andre av gummitype. De produseres industrielt ved at etylen og vinylacetat polymeriseres sammen (kopolymeriseres). Med omtrent like mengder av de to fås polymerer som kan vulkaniseres ved hjelp av peroksider til gummielastiske produkter. Med mindre mengder vinylacetat fås plast og voksaktige produkter som brukes bl.a. til myk emballasjefolie for matvarer, tilsetning til voks, erstatning for stearinsyre i stearinlys og som bestanddel av smeltelim, trykksverte m.m.