Styren-butadien-kopolymerer, syntetiske plast- og gummistoffer, kopolymerer av styren og butadien. Med økende butadieninnhold varierer de fra hard SB-plast (slagfast polystyren) over høystyrenharpikser til myk styren-butadiengummi.