Uretangummi er syntetiske gummityper med uretanbindinger i molekylene, se polyuretangummi.