Polyesterelastomerer, en gruppe syntetiske gummielastiske polymerer. Den vanligste er basert på en polyeter-ester av blokk-kopolymertype hvor molekylkjedene har fleksible polyeter-kjedestykker (blokker) og stivere, krystalliserbare polyesterkjedestykker. Den forholder seg som en termoplastisk elastomer. Blir brukt til slanger, drivremmer, pakninger og andre tekniske produkter.