Vinyllakk, løsemiddelholdig termoplastlakk med vinylharpikser (oftest polyvinylklorid, og -acetat og kopolymerer) som bindemiddel. Brukes noe som rusthindrende og kjemikalieresistent lakk.