Metakrylater er en gruppe kjemiske forbindelser som er salter og estere av metakrylsyre.