Galalitt er et annet ord for kaseinplast. Betegnelsen stammer fra det første varemerket, Galalith (Internationale Galalith-Gesellschaft 1904).