Hydrosol er innen kjemi en løsning eller en dispersjon av et kolloid i vann.